top of page

Pomáhání dětem v případě, kdy někdo, koho znají, má rakovinu

Volný překlad originálu: American Cancer Society (2022). Explaining Cancer to Children of Different Ages. Dostupné na: https://www.cancer.org/cancer/caregivers/helping-children-when-a-family-member-has-cancer/dealing-with-treatment/intro.html


Když se děti dozví, že někdo, koho znají, má rakovinu, může to pro ně být zneklidňující, či matoucí. Pokusíme se Vám zde vysvětlit, co si děti mohou myslet a co cítí, jak s nimi mluvit a budeme s Vámi sdílet nějaké tipy, jak byste dětem v této situaci mohli pomoci.Vysvětlování rakoviny dětem různých věkových kategorií

Děti různých věkových kategorií budou rakovinu chápat odlišně. Zde naleznete pár tipů, které Vám mohou pomoci dětem vysvětlit co se děje, a také mohou pomoci děti uklidnit.


Komunikace s dětmi do 3 let

Pro tyto děti je velmi těžké porozumět něčemu, co nevidí, nebo něčemu, čeho se nemohou dotknout. Také je pro ně těžké pochopit to, co nemoc zapříčiňuje a co mohou teď a v budoucnosti očekávat. Zde jsou tipy, které Vám mohou pomoci děti uklidnit a zachovat jejich životy tak normální, jak je možné.


V tomto věku se děti nejvíce bojí odloučení a pocitu opuštěnosti, zejména pokud má rakovinu jejich rodič. Miminka a batolata mohou být snadno zmatená, mohou se stát citově závislejší a prožívat změny ve spánkovém režimu, stravování, nebo jiných denních zvycích, pokud se jim mění jejich rutina.


 • Pokud je to možné, nechte miminko, nebo dítě, v blízkosti rodičů, či dospělých, kterým důvěřuje a kteří jsou běžnou součástí jeho života.

 • Aby dítě mohlo svého rodiče vidět a slyšet, když jeho rodič musí do nemocnice, je vhodné, aby pečující osoby rodičům do nemocnice poslali video dítěte či mu zavolali telefonem (a dalšími způsoby).

 • Zajistěte, aby se kdokoliv, kdo se o dítě stará, snažil o dodržování jeho rutiny.

 • Věci vysvětlujte nejjednodušší možnou formou. Soustřeďte se více na to, co se děje právě teď, například dnes, spíše než co se bude dít v budoucnu.

 • Pokud je rodič pryč na krátkou dobu, ujistěte batolata tím, že maminka nebo tatínek se zase brzy vrátí.

 • Často se s nimi mazlete a objímejte je.

 • Pokud jste rodič s rakovinou, oslovte sociálního pracovníka, zdravotní sestru, nebo psychologa ohledně svých emocí, týkajících se distresu Vašeho dítěte.


Komunikace s dětmi mezi 4 - 6 lety

Děti v této věkové skupině mohou zápasit s uchopením komplexity onkologického onemocnění. Mohou si myslet, že jde o onemocnění jako kašel nebo rýma a mohou být zmatené a bát se, že rakovinu mohou také “chytit.”


Pokud byla rodiči diagnostikována rakovina, tak bude dítě mít větší strach a úzkosti, pokud je od rodiče daleko.


V době, kdy děti tohoto věku zažívají distres, mohou projít regresí (navrátit se k chováním, ze kterých již vyrostly, jako trénink chození na záchod). Mohou se u nich také projevit změny ve spánkovém režimu a mohou prožívat výbuchy vzteku.


 • Komunikujte o rakovině milované osoby jednoduše a jasně.

 • Pokuste se dodržovat denní režim dítěte, jak jen je to možné.

 • Ujistěte dítě, že o něj bude vždy postaráno, zejména pokud byla rakovina diagnostikována rodičovi.

 • Ujistěte dítě, že rakovina není nakažlivá.

 • Zkontrolujte, jak dítě rozumí tomu, co se děje. Pamatujte, že dítě Vám může zopakovat to, co mu bylo řečeno poprvé, ale nemusí to znamenat, že tomu rozumí.

 • Zajistěte si spolehlivou každodenní péči, pokud je rakovina diagnostikována rodičovi.

 • Nechte rodiče, nebo dospělého, kterému věříte a který je pravidelně součástí života dítěte, trávit s dítětem denně čas.

 • Ujistěte děti, že distres a smutek milované osoby, která se potýká s rakovinou, jsou zapříčiněny rakovinou a nemají nic společného s tím, co dítě udělalo, a že rodina tyto těžké časy zvládne.

 • Pokud můžete, užívejte hru a umění k vysvětlování toho, co se děje a vyzvěte dítě aby si zahrálo, co se děje. Tímto způsobem můžete blíže pochopit, čemu dítě rozumí.

 • Každý den dejte v daný čas, jako například v době, kdy se dítě ukládá ke spánku, dítěti prostor ke kladení otázek.

 • Nesnažte se dítě přesvědčovat zdůvodňováním, nebo logikou.

 • Nabídněte dítěti možnosti volby, kdy jen to jde (např.: v oblékání, jídle, nebo aktivitách).

 • Netolerujte kousání, údery, kopání, nebo jiné agresivní chování. Naučte dítě vyjadřovat své pocity způsoby, které neublíží dítěti, ani lidem kolem něj.

 • Naučte dítě přijatelně vyjadřovat pocity vzteku - například mluvením, kreslením, nebo boucháním do polštáře.

 • Vytvořte příležitosti pro fyzickou aktivitu.

 • Pokud je rodič v nemocnici, mohou pečující osoby užít video, telefon a další způsoby, které dítěti umožní vidět rodiče v reálném čase. Pokud je to možné, zařiďte osobní návštěvy.

 • Zařiďte, aby každé z Vašich dětí mělo jednoho člena rodiny, nebo důvěrného přítele, který se na ně zaměří.

 • S podpůrným týmem odborníků konzultujte o jakýchkoli obavách či změnách chování dítěte.

Komunikace s dětmi ve věku mezi 7-12 lety

V tomto věku už děti mohou rakovinu lépe pochopit. Mohou lépe chápat koncept času a očekávat, co se může stát v budoucnosti.


Pro děti v tomto věku může být těžké říci dospělým o jakýchkoliv problémech, které prožívají a mohou se bát, že kdyby něco řekli, tak by to mohlo jejich blízké rozrušit.


 • Řekněte dítěti o nemoci a informujte je o rodičově léčbě a vysvětlete to, čeho si dítě všímá a co vnímá. Buďte připraveni na opakované vysvětlování.

 • Starším dětem může být poskytnuto více informací o rakovině, a to tak, jak je pro ně vhodné. Snažte se děti nezahltit informacemi, ale buďte otevření a upřímní ve zodpovídání všech otázek, které mohou mít.

 • Snažte se naslouchat i nevyřčeným otázkám, zejména těch týkajících se zdraví a duševní pohody samotného dítěte.

 • Pokud je rodič tím, kdo má rakovinu, řekněte učitelům, koučům a dalšímu školnímu personálu o rodinné situaci spojené s rakovinou.

 • Podporujte, aby se dítě bavilo, i přesto, že je rodič nemocný - ujistěte se, že kvůli tomu dítě nebude cítit pocity viny. Je v pořádku být dítětem!

 • Nechte rodiče, nebo dospělého, kterému věříte a který je pravidelně součástí života dítěte, trávit s dítětem denně čas.

 • Dovolte dětem pokládat otázky a vyjadřovat pocity, o nichž mohou mít dojem, že někoho mohou naštvat.

 • Je v pořádku, když dítě uvidí rodiče plakat, nebo naštvaného, když rozumí, že za tyto pocity nemůže. Snažte se dětem pomoci pochopit, že je normální silné pocity prožívat a že je dobré je vyjadřovat.

 • Pokud má rakovinu rodič, navrhněte dítěti, ať si s rodiči píše, telefonuje, posílá jim kresby, zprávy, nebo namluvené zprávy, když je rodič zrovna pryč.

 • Zařiďte, aby každé z Vašich dětí mělo jednoho člena rodiny, nebo důvěrného přítele, který se na ně zaměří.

 • Pokud dítě trpí závažnými úzkostmi, bojí se chodit do školy, obviňuje se, chová se depresivně, nebo vykazuje nízké sebevědomí, promluvte si s pediatrem.

 • Podpořte dítě v tom, aby se i nadále účastnilo školních aktivit a sportů a bylo v kontaktu s přáteli. Připomeňte dítěti, že je v pořádku se bavit.

Komunikace s dospívajícími

V tomto věku děti více rozumí komplexnosti rakoviny jako diagnózy a její léčbě. Také lépe chápou, jak může rakovina ovlivnit budoucnost milovaného člověka, a dospívající díky tomu mohou mít více obav. Dospívající jsou hodně ovlivnění svými přáteli a vytvářejí si vlastní identitu, což může ovlivnit jak vnímají rakovinu, zejména, pokud byl diagnostikován rodič.


Dospívající, kteří zažívají distres se mohou předvádět, stranit se svých přátel a rodiny a cítit se přemoženě. Ujistěte je, že je v pořádku mít tyto pocity a podpořte je, aby se učili, jak zdravě reagovat a zvládat situace. Dospívající se také mohou snažit rodiče ochránit skrýváním svého smutku, vzteku, či strachů, takže je důležité se jim pravidelně věnovat. Mohou se také ptát na méně otázek a obracet se na internet, sociální média, nebo přátele jako zdroje informací. Mohou se snažit hledat způsoby, jak milované osobě pomoci.


 • Poskytněte detailní informace o rodičově stavu, symptomech, možných důsledcích léčby, o tom, co mohou očekávat a další informace, pokud o ně mají zájem.

 • Udržujte otevřenou komunikaci a ubezpečte je, že s Vámi mohou kdykoliv mluvit a ptát se na otázky. Buďte otevření a upřímní, když s nimi hovoříte.

 • Poskytujte dospívajícímu aktuální informace o tom, co se děje v rodičově léčbě. Na všechny otázky odpovídejte upřímně.

 • Zjistěte, zda má místo, kde probíhá léčba skupinu pro dospívající s rakovinou v rodině a podpořte dospívajícího, aby se stal součástí takových skupin.

 • Ujistěte je, že rakovina není nakažlivá.

 • Ubezpečte je, že nic, co udělali, nebo řekli, nezapříčinilo rakovinu.

 • Pokud je rodič tím, kdo má rakovinu, řekněte učitelům, koučům a dalšímu školnímu personálu o rodinné situaci spojené s rakovinou.

 • Podpořte dospívající ve sdílení jejich pocitů a mluvte o tom, co je normální.

 • Naplánujte a snažte se udržet normální domácí život a režim, aby se co nejvíce podobal rutině. Nabízejte možnosti volby a podporujte nezávislost, jak to jde.

 • Pokud má rakovinu rodič, nechte ho pomoci dospívajícímu vybrat, kam se vydá po škole a dovolte dospívajícímu stanovit své preference v tom, kdo se o ně bude starat v případě, že tam rodič není.

 • Podpořte dospívající v tom, aby se i nadále účastnili školních a jiných aktivit a sportů a byli v kontaktu s přáteli.

 • Ujistěte se, že dospívající vědí, že i rodiče jsou si vědomi toho, že zábava a trávení času s přáteli jsou důležité součásti jejich života, takže bychom se kvůli tomu neměli nijak obviňovat.

 • Dospívající mohou přispět pomocí s domácími pracemi, jako například s vařením jídel. Není žádoucí, aby byli dospívající zahlceni aktivitami, ale pomáhání je součástí stáváním se dospělým. Ujistěte se, že to, co od dospívajících žádáte je ve zvladatelném poměru k jejich potřebám. Pokud si uvědomíte, že dělají příliš, promluvte si s Vaším ošetřujícím týmem o své rodinné situaci a zjistěte, zda Vám mohou nějak pomoci.

 • Věnujte se svým dospívajícím a řekněte jim, že všichni mají pocity, které mohou být matoucí anebo zahlcující. Řekněte dospívajícímu, že je v pořádku se ptát na otázky a vyjadřovat pocity, o kterých si mohou myslet, že by ostatní znepokojily.

 • Věnujte se pocitům vzteku a frustrace (i kdyby byly nevyřčeny).

 • Buďte ochotni tolerovat jistý vzdor ke sdílení myšlenek a pocitů.

 • Podpořte dospívajícího v tom, aby si vedli deník nebo zápisy.

 • Zařiďte, aby dospívající měli jednoho člena rodiny, nebo důvěrného přítele, který se na ně zaměří.


Zdroj:

American Cancer Society (2022). Explaining Cancer to Children of Different Ages. Dostupné na: https://www.cancer.org/cancer/caregivers/helping-children-when-a-family-member-has-cancer/dealing-with-treatment/intro.html


Obrázek od:


Večeřová, M., Večeřová L. (ed.), prosinec 2023


Comments


IMG_3717-2.jpg

Hezký den, děkujeme že Vás zajímá projekt Žiju s rakovinou!

Žiju s rakovinou je solidární projekt spolufinancovaný centrem Amelie z.s. a Evropskou unií. Cílem projektu je informovat o rakovině a destigmatizovat ji v českém prostředí.

Chcete naše články odebírat?

Děkujeme že máte zájem o naše články!

 • Youtube
 • Instagram
bottom of page