top of page

Léčebné metody: Kam směřuje léčba rakoviny?

Každoročně rakovina vede k úmrtí milionů lidí po celém světě. V posledních desetiletích se nicméně na poli léčby rakoviny odehrály zásadní pokroky, které otevírají nové možnosti a přinášejí naději pro pacienty a jejich rodiny. Tento článek se zaměří na různé přístupy k léčbě rakoviny, od tradičních metod po nejnovější inovace.


Začátkem je nutno poznamenat, že každá léčba je individuální. Tento článek neslouží jako diagnostika, doporučení postupu nebo léčby, pouze informuje o trendech v léčbě rakoviny. Vždy se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Léčba rakoviny vyžaduje součinnost lékařů z různých oborů a jejich odbornou analýzou získaných výsledků z jednotlivých vyšetření. Tak se může stanovit ideální léčebný postup.V současné době se tradičně využívají 3 léčebné postupy:

Chirurgie Zůstává jednou z nejzákladnějších léčebných metod, kdy se chirurg snaží odstranit nádor z postižené tkáně. Opět nutno podotknout, že možnosti tohoto postupu jsou závislé na velikosti a umístění nádoru a individuálním pacientovi. Chirurgický zákrok není možné provést ve všech případech. V současné době díky pokročilým technikám a robotickým chirurgickým systémům lze provádět méně invazivní operace s rychlejší dobou rekonvalescence.


Chemoterapie Chemoterapie využívá látky ke zpomalení růstu nebo k ničení karcinogenních buněk. Tyto látky se nazývají cytostatika. Mimo působení na rakovinotvorné buňky však zastavuje a zpomaluje dělení i ostatních, zdravých buněk. Tím mohou být způsobeny časté nežádoucí účinky jako vypadávání vlasů, nevolnost a podobně. Tato léčebná metoda je typicky prováděna formou infuze do žíly v pravidelných intervalech, jindy může být podávána formou medikace, třeba v tabletách.


Radioterapie Poslední z tradičních metod je Radioterapie neboli ozařování. Ničí nádor tím, že vysílá ionizující záření do místa, kde se nádor nachází. Přestože záření může poškodit i jiné buňky, technologické pokroky umožňují přesnější zacílení a ozařování nádoru a minimalizují tak poškození okolní zdravé tkáně.Inovativní léčebné přístupy:

Imunoterapie Rychle se rozvíjející, velice populární metodou je imunoterapie. Zaměřuje se na tzv. checkpoint inhibitory, které se nachází na povrchu T-lymfocytů (poddruh bílých krvinek) a jsou zodpovědné za rozpoznání cizích, nebo poškozených buněk a útok na ně a to včetně buněk karcinogenních.


Checkpoint inhibitory se staly významnou léčebnou možností pro některé typy rakoviny, jako jsou melanom, rakovina plic, rakovina ledvin a další. Tato léčebná metoda je často používána u pacientů, kteří nereagují na konvenční léčbu. Jedním z klíčových výhod checkpoint inhibitorů je schopnost stimulovat imunitní systém pacienta k boji proti rakovině, což může vést k dlouhodobé ochraně před návratem nemoci.


Dalším velmi zajímavým zaměřením imunoterapie je CAR-T cell buněčná terapie, kdy vlastní T-lymfocyty pacienta jsou odebrány a geneticky modifikovány tak, aby byly schopny rozpoznat a zaútočit na rakovinotvorné buňky.

Hormonální terapie Hormonální terapie se využívá především u hormonálně závislých nádorů, jako jsou rakoviny prsu nebo prostaty. Zaměřuje se na blokování hormonálních signálů (především tedy estrogenů a androgenů) které podporují růst nádorů. Často, stejně jako ostatní inovativní léčby, je i hormonální terapie součástí komplexního léčebného plánu, který může zahrnovat například také chirurgii, radioterapii a další léčebné metody a postupy. Je důležité léčebný postup konzultovat s ošetřujícím lékařem a s ostatními specialisty.


Cílená terapie Zaměřuje se na konkrétní molekulární nebo genetické změny v karcinogenních buňkách. Na rozdíl od konvenční chemoterapie, která ovlivňuje růst všech rychle se dělících buněk, se cílená terapie snaží selektivně ovlivnit nebo zablokovat cíle, které jsou zodpovědné za růst a šíření konkrétního typu rakoviny. Tím se snižuje poškození zdravých buněk a omezují vedlejší účinky. Velkou výhodou je umožnění léčby na základě konkrétního molekulárního profilu pacienta.Budoucnost a nové naděje:

Personalizované Terapie Díky pokroku v genetickém testování bude stále více pacientů moci získat léčbu na míru svým genetickým profilům, což sníží vedlejší účinky a zlepší účinnost léčby.


Krevní Biopsie Krevní biopsie, která detekuje genetické mutace nebo známky rakoviny v krvi, se stává stále důležitějším nástrojem pro diagnostiku a sledování onemocnění.


Umělá Inteligence (AI): AI se stává nedocenitelným nástrojem pro analýzu velkého množství medicínských dat, což pomáhá lékařům vybrat nejlepší léčebné strategie a předpovídat výsledky léčby.Závěrem

I když je rakovina stále vážným problémem, přístup vědců, lékařů a společnosti dokazuje, že naděje na poražení této nemoci rozhodně nezaniká. Buďte v tom s lidmi, kteří se s rakovinou setkali, opatrujte sebe a své nejbližší a když můžete, neváhejte natáhnout pomocnou ruku.
Zdroje:

Masarykův onkologický ústav (n.d.) Léčebné metody. https://www.mou.cz/lecebne-metody/t1437


Pucci C., Martinelli Ch., & Ciofani G. (2019). Innovative approaches for cancer treatment: current perspectives and new challanges. Ecancermedicalscience, 13, 961. doi: 10.3332/ecancer.2019.961, retrived from : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6753017/

The Future Of Cancer Research. Nat Med 28, 601 (2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01809-zObrázek od Alexa z Pixabay

Škerlová, S., Vecerova M. (ed.), říjen 2023

Comments


IMG_3717-2.jpg

Hezký den, děkujeme že Vás zajímá projekt Žiju s rakovinou!

Žiju s rakovinou je solidární projekt spolufinancovaný centrem Amelie z.s. a Evropskou unií. Cílem projektu je informovat o rakovině a destigmatizovat ji v českém prostředí.

Chcete naše články odebírat?

Děkujeme že máte zájem o naše články!

  • Youtube
  • Instagram
bottom of page