top of page

Výživa v onkologii - specifika u vybraných diagnóz

V tomto článku jsou uvedeny a popsány některé nádorové diagnózy vedoucí ke specifické nutriční péči. Znalost těchto informací by měla sloužit k větší informovanosti a připravenosti zdravotnického personálu a samozřejmě i pacientů samotných.


Vybrané informace slouží pouze jako přehled některých specifických situací. Pokud Vás zajímá více informací neváhejte se zeptat svého ošetřujícího lékaře nebo jiného zdravotnického personálu. Veškeré změny ve svém jídelníčku konzutujte se svým ošetřujícím lékařem.


Nádory hlavy a krku

Léčba těchto nádorů závisí na tom, v jaké lokalitě a v jakém stádiu se onemocnění nachází. U všech nemocných by mělo být posouzení nutričního stavu jedním ze základních vyšetření.


Nádory plic

U pacientů s nádory plic bývá nejčastějším problémem dušnost, která může limitovat příjem normální stravy. Vhodná je častější konzumace malých porcí. Eventuálně lze stravu podávat v tolerované úpravě - tekuté, kašovité, aby nebylo třeba dlouho kousat.


Nutno dodat, že tato strava je často neplnohodnotná. Proto všechny změny jídelníčku indikuje lékař nebo nutriční terapeut.


Vhodný je také sipping. Sipping je forma enterální výživy u pacientů s rizikem podvyživení, onkologicky nemocných nebo také starších osob. Příznivě ovlivňuje hojení ran a celkové uzdravení dlouhodobě nemocných. Sippingové nápoje jsou nejen tekuté nápoje, ale i krémové pudinky.


Nádory jícnu

Při nádorech jícnu jsou časné poruchy polykání nebo nemožnost polykat tuhá sousta. Stejně jako u nádorů plic je často nutná úprava stravy na mixovanou, kašovitou nebo tekutou.


Nádory žaludku

U nádorů žaludku jsou specifické situace poměrně časté, při změně kapacity, elasticity či průchodnosti žaludku.


Může vzniknou například:


Syndrom malého žaludku - Zmenšení prostoru žaludku se projevuje předčasnou sytostí, pocitem tlaku, toleranci malého množství stravy. Stejně jako v předchozích situacích se doporučuje jíst častěji a po menších dávkách.


Dumping syndrom - Zjednodušeně je to porucha vyprazdňování žaludku, často se vyskytující po operacích.

Příznaky dumping syndromu lze rozdělit na časný a pozdní.


Časný dumping syndrom - Klinickým projevem jsou trávící a kardiovaskulární příznaky asi do půl hodiny po jídle. Zejména po konzumaci slané i sladké stravy či požití velkého množství tekutin.

Potíže jsou tlak, plnost, křeče, zvracení, průjem, změna pulsové frekvence, únava, ospalost.

Doporučení: omezení sladkých a slaných jídel, zvýšený přívod bílkovin, tuků, omezení pití během jídla, po jídle zaujmout krátce horizontální polohu


Pozdní dumping syndrom - Nastává 2-3 hodiny po jídle, zejména po sladkém jídle. Vzniká pocení, třes, slabost až mdloba.

Doporučení: rozdělit jídla do menších porcí s menším obsahem jednoduchých cukrů


Nádory pankreatu

U nádorů pankreatu je poučení o správném stravování velmi důležité. Proto se obraťte na lékaře, nejlépe také nutričního terapeuta, který by Vás měl informovat o potenciální škodlivosti restriktivních diet a vhodnosti postupného zařazování tuků do běžné stravy podle tolerance.Zdroje:


KOHOUT, Pavel. Klinická výživa. Galén, 2021. ISBN 978-80-7492-555-9.


Obrázek of Silvia z PixabayKrejčí, M. Vecerova, M. (ed.), říjen 2023コメント


IMG_3717-2.jpg

Hezký den, děkujeme že Vás zajímá projekt Žiju s rakovinou!

Žiju s rakovinou je solidární projekt spolufinancovaný centrem Amelie z.s. a Evropskou unií. Cílem projektu je informovat o rakovině a destigmatizovat ji v českém prostředí.

Chcete naše články odebírat?

Děkujeme že máte zájem o naše články!

  • Youtube
  • Instagram
bottom of page