top of page

(De)stigmatizace onkologického onemocnění

Co je Destigmatizace rakoviny a proč je důležitá?

Rakovina, jedno z nejrozšířenějších onemocnění naší doby, postihuje miliony lidí po celém světě. Mimo fyzický dopad, který má na jednotlivce, s sebou rakovina často nese těžké emoční a společenské břemeno v důsledku dlouhodobých stigmat spojených s touto nemocí. Tato stigmata mohou vytvářet bariéry pro včasnou detekci, omezovat přístup k péči a udržovat mýty o přeživších rakoviny. Právě z toho důvodu se náš projekt věnuje tomuto tématu. Chceme podpořit porozumění a posilovat ty, které toto onemocnění postihuje. V tomto článku najdete klíčové body důležitosti destigmatizace, výzvami, kterým tématika čelí, a strategiemi, které se používají k posunu vnímání a vytvoření soucitné a podpůrné společnosti.


Porozumění stigmatu rakoviny

Stigma rakoviny vzniká z komplexní sítě faktorů, včetně strachu, mýtů a společenských předsudků. Historicky je rakovina spojována se smrtí a utrpením, což vede k vyhýbání se, diskriminaci a izolaci jednotlivců s touto nemocí. Strach z nákazy a víra, že rakovina je způsobena osobními chováními nebo charakterovými nedostatky, dále přispívají ke stigmatu. Toto negativní vnímání může významně ovlivnit kvalitu života a duševní pohodu lidí, kteří mají rakovinu a přidávají další vrstvu náročnosti k již tak obtížnému procesu.


Dopad stigmatu

Stigmata spojená s rakovinou mají dalekosáhlé důsledky. Mohou odrazovat jednotlivce od hledání včasné lékařské péče, což vede ke zpoždění diagnózy a léčby. Strach z odsouzení nebo diskriminace může zabránit lidem otevřeně hovořit o svých zkušenostech, což je může izolovat od sociálních podpůrných sítí, které jsou pro jejich emoční pohodu klíčové. Stigmatizující jazyk a postoje navíc mohou udržovat pocit studu, viny a sebeobviňování mezi přeživšími rakoviny, což brání jejich schopnosti plně si užívat život po léčbě.


Formování veřejného vnímání

Změna veřejného vnímání rakoviny vyžaduje komplexní přístup. Zdravotničtí profesionálové, komunitní organizace a tvůrci politiky hrají klíčovou roli při destigmatizaci tohoto onemocnění. Programy vzdělávání, které se zaměřují na prevenci rakoviny, její včasnou detekci a pokroky v léčbě, mohou jednotlivce osvobodit znalostmi a vyvrátit mýty. Je důležité zdůraznit, že rakovina není pouze výsledkem osobních rozhodnutí, ale může postihnout kohokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví nebo životní styl.


Prolomení mlčení

Destigmatizace rakoviny začíná otevřenými rozhovory a vzděláváním. Iniciativy zaměřené na zvýšení povědomí o skutečnostech rakoviny, o jejích příčinách a dostupné léčbě pomáhají vyvracet mýty a překonávat strach. Média, která zobrazují skutečné příběhy přeživších rakoviny a jejich triumfy nad nepřízní osudu, poskytují inspiraci a vyzývají společnost k přehodnocení předsudků. Přerušením mlčení a podporou dialogu můžeme vytvořit bezpečné prostory, kde lidé mohou sdílet své zkušenosti bez strachu z odsouzení, čímž se vytváří empatičtější a inkluzivnější prostředí.


Podpora přeživších rakoviny

Podpora přeživších rakoviny při obnovení jejich životů je klíčovým aspektem destigmatizace. Programy pro přeživší, které se zaměřují na fyzické, emoční a sociální blaho, pomáhají jednotlivcům přecházet z aktivní léčby do života po léčbě. Poskytování přístupu k poradenství, skupinám podpory a zdrojům umožňuje přeživším znovu získat sebevědomí, obnovit svůj obraz o sobě a vybudovat pocit náležitosti. Pokud takovou pomoc hledáte, koukněte se na naše Odkazy, informujte svého praktického lékaře, nebo onkologa. Uznání odolnosti a síly přeživších pomáhá bojovat proti stereotypům a podporuje inkluzivní perspektivu na život po rakovině.


Slovo na závěr

Destigmatizace rakoviny je neustálým bojem, který vyžaduje kolektivní úsilí a transformaci společnosti. Tím, že překonáváme mýty, podporujeme empatii a rozvíjíme otevřené rozhovory, můžeme vytvořit kulturu přijetí a podpory pro ty, které rakovina postihuje. Rozbití bariér pro včasnou detekci a léčbu a posilování přeživších v jejich cestě k přijetí života s rakovinou povede k lepším výsledkům a zlepšené kvalitě života nejen jednotlivců, ale i jejich rodin. Usilujme o budoucnost, ve které nebude rakovina zdrojem stigmatu, ale výzvou k soucitnému jednotnému postoji i ve tváři těžkostem.


Zdroje:

Koubová, M. (2017). Jak bojovat se stigmatem duševních nemocí? Nejvíce zabírá společenský kontakt, říká zahraniční zkušenost. Dostupné na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2017/02/jak-bojovat-se-stigmatem-dusevnich-nemoci-nejvice-zabira-spolecensky-kontakt-rika-zahranicni-zkusenost/


Pasz, J. (2018). „Předsudky o duševně nemocných mají i zdravotníci. Jejich chování k nim je někdy necitlivé,“ říká profesorka. Dostupné na: https://www.hatefree.cz/clanky/lucie-bankovska-motlova


Squiers, L. a kol. (2021). Perceived, experienced, and internalized cancer stigma.Perspectives of cancer patients and caregivers in India. Dostupné na: https://www.rti.org/rti-press-publication/perceived-experienced-and-internalized-cancer-stigma


Obrázek od:Škerlová, S., Večeřová, M. (ed.), červenec 2023

Komentar


IMG_3717-2.jpg

Hezký den, děkujeme že Vás zajímá projekt Žiju s rakovinou!

Žiju s rakovinou je solidární projekt spolufinancovaný centrem Amelie z.s. a Evropskou unií. Cílem projektu je informovat o rakovině a destigmatizovat ji v českém prostředí.

Chcete naše články odebírat?

Děkujeme že máte zájem o naše články!

  • Youtube
  • Instagram
bottom of page