top of page

Alternativní medicína

Zahrnuje mnoho postupů a přístupů od lidového léčitelství, bylin, akupunktury až například po různá výživová doporučení. Je to výraz, pod kterým se skrývá vše, co není zahrnováno do rámce klasické medicíny a jejích léčebných postupů. Vše, co není založeno na evidence based postupech, tedy takových, které jsou založeny na důkazech.

Může jít o postupy, které jsou přímo v rozporu se současnými vědeckými poznatky, ale třeba i o to, do jaké míry, je možné alternativu "ověřit". Některé postupy, založené na zkušenosti, nemusí nutně být neúčinné, jen zatím třeba není cesta k jejich ověření. Nicméně oficiální směr vytváří legislativní rámec pro boj proti nebezpečné alternativě, což je na jednu stranu ochranou veřejnosti. Na druhou stranu však odsouvá alternativní postupy do šedé zóny, ve které může existovat i šarlatán, který sleduje jiné cíle než je úzdrava.

Přesto alternativa představuje pro mnoho lidí benefity, které klasická medicína nenabízí. Vyslechnutí, lidský kontakt, čas, zájem, dokonce možnost vlastní aktivity nemocného. Nenabízí ale zaručené, standardizované postupy, tak jako klasická medicína, která je v tomto ohledu nejúčinnější volbou.


Diskuse k alternativní medicíně od mediků: https://www.lf1.cuni.cz/alternativni-medicina-v-cechach


Comments


IMG_3717-2.jpg

Hezký den, děkujeme že Vás zajímá projekt Žiju s rakovinou!

Žiju s rakovinou je solidární projekt spolufinancovaný centrem Amelie z.s. a Evropskou unií. Cílem projektu je informovat o rakovině a destigmatizovat ji v českém prostředí.

Chcete naše články odebírat?

Děkujeme že máte zájem o naše články!

  • Youtube
  • Instagram
bottom of page