top of page

4. 2. je Světový den boje proti rakovině

Jedním z témat letošního Světového dne boje proti rakovině je i téma psychických a emocionálních dopadů onemocnění. Kampaň @WorldCancerDay k tomu říká: "Kvalitní onkologická péče zohledňuje nejen fyzický dopad rakoviny, ale respektuje emocionální, sexuální a sociální pohodu každého jednotlivce a jeho blízkého." A to je i téma pro nás všechny.


Zachování důstojnosti: lidé po diagnóze často popisují ztrátu kontroly nad svými životy. Proto by měli být podporováni v aktivním přístupu v rozhodování i jejich léčbě a péči.


Vzhled těla a sexualita: fyzické změny, které mohou nastat v souvislosti s léčbou či následkem onemocní mohou mít dopad na to, jak se lidé cítí a pak i do partnerských vztahů. Změny tělesného obrazu (body image) a sexualita např. při chirurgických zásazích, ztrátě vlasů, inkontinenci nebo poruchách řeči mají vliv na prožívání. Nemocní se pak mohou potýkat se sebeúctou a sexuální intimitou.


Podpora a láska: "Studie zjistily, že skupiny na podporu rakoviny mohou zvýšit sebevědomí, snížit depresi, snížit úzkost a zlepšit vztahy se členy rodiny a přáteli." Emocionální podpora péče mohou mít významný dopad na kvalitu života nemocných.


Pečující: Rodiny, blízcí, kteří pečují o nemocného, mají často málo informací a podpory v tom, aby mohli tuto roli zastávat. Také často odkládají své potřeby a pocity a zaměřují se více na nemocného a péči o něj, což může vést k sociální izolaci a depresi.


Síla kolegiality: Pro nemocné jsou kolegové v práci důležití. Kontakt s kolegy v práci během léčby, sdílení informací o životě s nemocí může mít pozitivní dopad na uzdravení. A mnoho onkologicky nemocných se do práce po nemoci chce vrátit.


S rakovinou a tématem psychických a emocionálních dopadů onemocnění můžeme sami mnohé udělat. Stačí být otevření, hledat ověřené informace, sdílet je, nesedat na špek špatným informacím a nebýt vůči nim lhostejní. Ptát se nemocných i jejich blízkých a brát život s nemocí jako jednu z fází života.
Zdroj: World Cancer Day (2024). Explore the key issue. Dostupné na: https://www.worldcancerday.org/beyond-physical-mental-and-emotional-impact

Comments


IMG_3717-2.jpg

Hezký den, děkujeme že Vás zajímá projekt Žiju s rakovinou!

Žiju s rakovinou je solidární projekt spolufinancovaný centrem Amelie z.s. a Evropskou unií. Cílem projektu je informovat o rakovině a destigmatizovat ji v českém prostředí.

Chcete naše články odebírat?

Děkujeme že máte zájem o naše články!

  • Youtube
  • Instagram
bottom of page